SPOTKANIA

Spotkania modlitewne naszej grupy odbywają się poniedziałki około godz. 19.10 – po wieczornej mszy świętej, podczas której posługujemy muzycznie i czytamy Słowo Boże. Miejscem spotkań jest salka katechetyczna znajdująca się nad kaplicą Miłosierdzia Bożego.

Podczas spotkań uwielbiamy Boga, modlimy się do Ducha Świętego, rozważamy Słowo Boże, niektórzy z nas głoszą też świadectwa o działaniu Pana Boga w swoim życiu. Na spotkaniach najczęściej modlimy się własnymi słowami. Możesz bez obaw włączyć się do wspólnej modlitwy, ale możesz też modlić się w milczeniu. Niektóre spotkania poświęcone są słuchaniu katechezy.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zamiast spotkania modlitewnego adorujemy Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Adoracje prowadzimy w kościele, po wieczornej mszy świętej.

Zarówno spotkania jak i adoracje są otwarte dla każdego. Można do nas dołączyć w każdym czasie.

Przyjdź, zrób krok w stronę Chrystusa, który powiedział:

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY