Formacja

Indywidualna modlitwa

Praktykujemy różne metody modlitwy indywidualnej, które pomagają nam w głębszym spotkaniu z Panem, lepszym poznaniu siebie i swoich uczuć, skuteczniejszej zmianie życia. Uczymy się rozeznawać wewnętrzne poruszenia, rozumieć je i podejmować aktywną współpracę z Duchem Świętym w naszym życiu, pracy, studiach, relacjach, itd. Oprócz osobistej modlitwy, która jest fundamentem naszego rozwoju duchowego, wspieramy się pomocnymi książkami, szczególnie tymi, które wydawane są przez ośrodki Odnowy w Duchu Świętym.

Spotkania w grupkach

Tu dzielimy się swoim doświadczeniem Boga, opowiadamy sobie nawzajem jak Go poznajemy i jak poznajemy siebie. Wymieniamy się doświadczeniem rozeznawania poruszeń wewnętrznych. Wszystko po to, żeby wzbogacić siebie nawzajem o różne spostrzeżenia i przez to szerzej poznawać Boga, lepiej nauczyć się rozumieć swoje uczucia. Dzielimy się również własnymi sposobami radzenia sobie z przeciwnościami codzienności, wzajemnie się w nich wspierając.

Wspólne spotkania modlitewne

Tutaj spotykamy się razem przed Panem. Oddajemy Mu wszystko co się w nas dzieje w tygodniu, prosimy o uzdrowienie, uwolnienie, dziękujemy Mu i wielbimy Go, prosimy Go, żeby tchnął swojego Ducha do naszego życia. Spotkania często łączą się z krótką, 15-20 minutową konferencją związaną z metodą rozwoju duchowego, bądz rozważaniem księdza opiekuna.

Odczytujemy szczególne wezwanie do wzrastania w wierze poprzez pogłębioną duchowość maryjną i eucharystyczną.

Rekolekcje

Ukoronowaniem rocznej formacji są dla nas Rekolekcje, prowadzone w domach rekolekcyjnych Odnowy w Duchu Świętym w całej Polsce.
Szczególnie jednak jesteśmy związani z Centrum Formacji Wieczernik. Jest to czas wyjątkowy – 3-8 dni w milczeniu, kiedy stajemy przed Bogiem, zauważamy prawdę o sobie i prawdę o Bogu. Patrzymy na siebie i próbujemy nawiązać ze sobą jakiś dialog. To bardzo wymagające zadanie, ale wszyscy gdzieś głęboko w sercu czujemy, że właśnie tego tak naprawdę pragniemy.