Świadectwo Grażyny

Mam 60 lat. We wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym “Zwiastowanie” jestem od 2009 r. Pragnę dać świadectwo – jak wielką siłą jest szczera, ufna i wytrwała modlitwa.

Wychowałam się w rodzinie głęboko wierzącej. Od najmłodszych lat rodzice wpajali mi i rodzeństwu wartości chrześcijańskie. W codziennym zatroskaniu o chleb powszedni i zaspokajaniu wszelkich potrzeb materialnych, pomimo zmęczenia – potrafili zawsze znaleźć czas dla Pana Boga. Byłam świadkiem ich wzajemnego szacunku, uczciwości i wzajemnej miłości oraz poświęcenia dla dzieci. Ten przykład życia połączony był z codziennym zawierzeniem w ufnej modlitwie Panu Bogu wszelkich radości i problemów naszej rodziny.

Jako młoda dziewczyna byłam świadkiem jak moja mamusia modląc się codziennie na różańcu, wypraszała u Pana Boga, za pośrednictwem Matki Najświętszej, rozwiązania wielu trudnych spraw, wprost niemożliwych do spełnienia, które dzięki ufnej modlitwie stawały się jednak możliwe. Pamiętam jak spracowany ojciec klęczał na kolanach i gromadził w każdą niedziele całą rodzinę do wspólnej modlitwy różańcowej, aby za pośrednictwem Matki Bożej zawierzyć Panu Bogu wszelkie nasze radości i problemy na kolejny tydzień pracy. Ten wzorzec rodziców nigdy nie wymaże się z mojej pamięci i czuję dozgonną wdzięczność za ich przykład życia.

Dar modlitwy oraz zawierzenia Panu Bogu jaki przekazali mi rodzice, staram się w dalszym ciągu kontynuować w swoim życiu. W miarę moich możliwości staram się swoim przykładem życia przekazywać go również swojemu synowi.

Obserwując swoje życie z perspektywy czasu zauważam, że kiedykolwiek zwracałam się w bardzo trudnych chwilach życia z całym zaufaniem do Pana Boga, za pośrednictwem Matki Najświętszej, nigdy nie zostałam zawiedziona. Wszelkie trudności jakoś się rozwiązywały. Zawsze czułam Opatrzność Bożą nad sobą i moją rodziną.

Wstępując do Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym “Zwiastowanie” chciałam pogłębić swoją wiarę i oddawać większą cześć Panu Bogu za Jego dobroć. Udział w spotkaniach, wspólna modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym, pieśni, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia pomagają mi bardziej zbliżyć się do Pana Boga, ubogacają mnie i uwrażliwiają na służbę innym. Wspólna wymiana doświadczeń poucza zarówno mnie jak i innych – jak postępować w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki Wspólnocie mogę liczyć na pomoc i wsparcie w trudnych chwilach życia, szczególnie dzięki sile modlitwy. Mogę również służyć innym swoją posługą i modlitwą, co dzięki wykorzystaniu tych otrzymanych darów, sprawia mi wiele radości i pokoju wewnętrznego.

Wierzę w siłę ufnej i wytrwałej modlitwy, która w zjednoczeniu we Wspólnocie działa ze zdwojoną mocą – czego doświadczyłam wielokrotnie w życiu swoim i moich bliskich. Pragnę zaznaczyć, że modlitwa to nie tylko wypowiadane słowa ale też pieśni na cześć Pana Boga, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu – chociażby przez swoją obecność przy Panu Jezusie i przez poświęcony Mu czas, nawet bez słów.

Wdzięczna Bogu – Grażyna

12 września 2017 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *