Świadectwa

 Świadectwa

Skrzynka pocztowa do składania świadectw przez Członków Wspólnoty:
zwiastowaniegrodzisk@gmail.com


Można powiedzieć, że im człowiek bardziej, świadomie pozwala Panu Bogu kształtować własne życie, tym więcej zauważa skutków Jego działania w samym sobie i otaczającym go świecie. Tak też jest z członkami naszej Wspólnoty. Pomimo, że tworzymy jedno “ciało”, to jednak Pan Bóg mówi do każdego z nas z osobna, w indywidualny sposób – poprzez znaki, ludzi i wydarzenia życia. W poszczególnych zakładkach: Wspólnota, Życie codzienne i Rekolekcje, będą w miarę możliwości ukazywały się świadectwa – historie często przedstawiające doświadczenie Boga w życiu codziennym, wspólnotowym czy też z przeprowadzonych rekolekcji – szczególnego czasu łaski.

WSPÓLNOTA

ŻYCIE CODZIENNE

REKOLEKCJE