Diakonia Liturgiczna

Podstawową misją diakonii liturgicznej jest pomoc wiernym w odkryciu, czym w swej istocie jest liturgia i co to znaczy w niej uczestniczyć. Powołani do diakonii liturgicznej najpierw sami próbują coraz głębiej wejść w misterium liturgii, by następnie uczestniczyć w liturgicznej formacji wspólnoty.

Szczególnym aspektem tego rozumienia i przeżywania liturgii jest poczucie współodpowiedzialności za nią oraz czynne zaangażowanie w jej przygotowanie i celebrowanie.

Nasze posługi:monstrance - Kopia

  • prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w kościele,
  •  czytanie Słowa Bożego na poniedziałkowej wieczornej Eucharystii,
  • pełne uczestnictwo w Mszy Świętej w każdy pierwszy czwartek miesiąca, przyjęcie Komunii Świętej w intencji wspólnoty,
  •  w miarę potrzeby pisanie rozważań, komentarzy do Słowa,
  • organizacja kartek, obrazków okolicznościowych dla uczestników wyjątkowego spotkania czy modlitwy,
  • zaopiekowanie się nowoprzybyłymi osobami, tzw. „witacze”,
  • codzienna modlitwa za diakonię.

 Osoba odpowiedzialna:  —