Diakonia Gospodarcza

Do zadań członków diakonii gospodarczej należy:

  • przygotowanie kaplicy lub innego pomieszczenia na poniedziałkowe spotkania modlitewne,
  • przygotowywanie agape i ich obsługa,
  • dopilnowanie porządku w czasie trwania rekolekcji i innych spotkań,
  • prenumerowanie pisma formacyjnego – Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym dla członków wspólnoty,
  • prowadzenie biblioteczki wspólnotowej,
  • zakupy okolicznościowe w związku z różnymi wydarzeniami w parafii,
  • modlitwa za diakonie w każdą niedzielę.

Osoba odpowiedzialna:  Jola Schlink