Diakonia Medialna

Jesteśmy posłani do świata nie po to, aby z nim walczyć, lecz aby współczesnemu człowiekowi poddanemu różnorakiej manipulacji ukazywać światło nadziei, drogi wyjścia z uwikłania bezsensowności i absurdalności życia.  Święty Jan Paweł II jest przykładem apostoła, który doskonale posłużył się środkami społecznego przekazu, by docierać z przekazem Ewangelii do jak najszerszych mas ludzi. Nie możemy jako Wspólnota zamknąć się tylko na wewnętrzną drogę formacyjną, choć jest to bardzo ważne i podstawowe zadanie w osobistym rozwoju duchowym. My jako aktywna wspólnota chcemy korzystać z środków masowego przekazu za przykładem wielkiego rodaka i papieża.

Postawiliśmy sobie zatem jako główne zadania:

  • reklama podejmowanych przez Wspólnotę Zwiastowanie działalności (rekolekcje, czuwania  i adoracje, droga krzyżowa, poniedziałkowa Eucharystia, aktualnie podejmowane inicjatywy,
  • prowadzenie strony internetowej Wspólnoty oraz Facebooka,
  • dokumentowanie życia Wspólnoty w formie elektronicznej (fotografowanie, nagrania audio i wideo),
  • prowadzenie kroniki Wspólnoty,
  • obsługa multimedialna podczas spotkań i podejmowanych innych posług.

 Osoby odpowiedzialne: Magdalena Motylewska