Posługi

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,  innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało (…). (1 Kor 12, 4-12)

Każdy członek naszej Wspólnoty ma wiele darów i charyzmatów (nawet jeśli twierdzi, że jest inaczej), którymi mógłby się podzielić z innymi angażując się w życie Wspólnoty. Wielu, właśnie poprzez grupę modlitewną, odkryło talenty, których wcześniej w sobie nie dostrzegało.

Na przestrzeni lat, pod kierunkiem Ducha Świętego, we Wspólnocie wykształciły się następujące przestrzenie służby:


DIAKONIA MUZYCZNA

Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli (św. Augustyn)

Śpiew jest jednym z ważniejszych elementów naszych poniedziałkowych spotkań. Członkowie tej grupy aktywnie włączają się również w działania organizowane poza Wspólnotą (prowadzenie śpiewu podczas rekolekcji czy mszy świętej i innych nabożeństw).

Czytaj więcej…


DIAKONIA LITURGICZNA

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4, 12)

W tej grupie członkowie Wspólnoty posługują jako lektorzy niosąc innym Słowo Boże. Dzięki ich przygotowaniu i zaangażowaniu możemy jeszcze głębiej przeżywać organizowane adoracje i nabożeństwa.

Czytaj więcej…


DIAKONIA MODLITWY OSŁONOWEJ

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. (Mt 46, 21)

Osoby posługujące w tej diakonii modlą się w intencjach wszystkich członków Wspólnoty oraz za działania przez nią podejmowane. Ich służba jest niezwykle cenna szczególnie podczas rekolekcji np. przy prowadzeniu modlitwy wstawienniczej.

Czytaj więcej…


DIAKONIA GOSPODARCZA

Osoby należące to tej grupy troszczą się o organizację spotkań, porządek i wszelkie sprawy techniczne związane z funkcjonowaniem Wspólnoty.

Czytaj więcej…


DIAKONIA MEDIALNA

Członkowie Wspólnoty zaangażowani w tę posługę są odpowiedzialni m.in. za “istnienie” naszej Wspólnoty w Internecie.

Czytaj więcej…


DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Ta diakonia jest najmłodszą spośród posług w naszej wspólnocie. Modlitwa za innych jest dla nas nie tylko służbą, ale przede wszystkim ogromną łaską Pana Boga.

Czytaj więcej…


Aktualnie NIEDZIAŁAJĄCE już diakonie:

DIAKONIA SŁUŻBY W ARESZCIE

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,  by opatrywać rany serc złamanych,  by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. (Iz 61,1)

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Mk 2, 17)

Wymiar ewangelizacyjny naszej Wspólnoty realizował się również w sposób szczególny w Areszcie Śledczym w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1997 – 2017 osoby zaangażowane w tą służbę nosiły osadzonym Pana Boga poprzez swoją obecność, wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Z uwagi na zamknięcie z końcem 2017 r. grodziskiego aresztu, nasza posługa w tym miejscu dobiegła końca.

Czytaj więcej…


Diakonia (od gr. diakonia – służba) to określenie nieodpłatnej posługi. W Kościele katolickim słowo diakonia dotyczy różnych form działalności.