Odpowiedzialni

Opiekun: Ks. Karol Masicz           Lider: Jolanta Zientala

Zastępca Lidera: Anetta Pindor