Historia

Wspólnota powstała 23 listopada 1986 roku w wyniku zetknięcia się kilku osób z naszej parafii z Odnową w Duchu Świętym w Magdalence. Początkowo była grupą modlitewną liczącą 10 osób, prowadzoną przez panią profesor Grażynę Rosińską. Powstała z potrzeby serca osób, które chciały otworzyć się na działanie Ducha Świętego – poznać i pokochać Boga. Formacja chrześcijańska wspólnoty od początku była prowadzona w oparciu o Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym Wieczernik w Magdalence. W początkowych latach część członków korzystała również z katechez głoszonych przez kapłanów w Duszpasterstwie Inteligencji Katolickiej (DIK), które działało przy naszej parafii.

25 marca 1988 roku odbyła się w Jaktorowie (we Wspólnocie Efraim), modlitwa wstawiennicza o rozeznanie i nadanie imienia naszej grupie. Otrzymaliśmy imię Zwiastowanie. W kalendarium Wspólnoty (27 maja 1997 roku), w sposób szczególny zapisała się Eucharystia w grodziskim Areszcie Śledczym – po raz pierwszy sprawowana z udziałem naszych braci i sióstr. Udało się to dzięki żarliwej modlitwie wszystkich członków Wspólnoty, zainspirowanej przez ówczesną liderkę Aldonę Paprocką. Posługę ewangelizacyjną w Areszcie rozpoczęliśmy w czerwcu 1997 roku. Trwała ona przez 20 lat (do roku 2017), aż do momentu w którym grodziski areszt został zlikwidowany. Miesiąc wcześniej odbyły się w naszej parafii pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Poprowadziła je Katarzyna Kujawska z grupy Odnowy Maranatha wraz z  naszym ówczesnym księdzem opiekunem Maciejem Kurzawą. Nie były to jedyne rekolekcje zorganizowane przez nas. Na przestrzeni lat udało nam się ich przeprowadzić w sumie dziesięć – w tym jedne tylko dla mężczyzn. Od 1986 roku za naszą grupę było odpowiedzialnych dziewięć osób, opiekę duchową w osobie księdza sprawowali:

– ks. Maciej Kurzawa,
– ks. Jarosław Maszkiewicz,
– ks. Robert Kamiński
– ks. Wojciech Jędrysiak
– ks. Mariusz Brzostek
– ks. Piotr Piekarski
– ks. Rafał Pęksa

Obecnym duchowym opiekunem Wspólnoty jest ksiądz Karol Masicz, a jej liderem Jolanta Zientala (od czerwca 2022 roku).

SŁOWO PROROCZE Z MODLITWY O NADANIE IMIENIA NASZEJ GRUPIE (25.03.1988r.)

AKT ZAWIERZENIA CAŁEJ WSPÓLNOTY i WSZYSTKICH CZŁONKÓW

ZAPROSZENIA NA REO W LATACH 1997-2020

1997     1998     2000     2002     2006     2009     2010     2012     2013     2015     2017

2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *