Cele wspólnoty

Naszym celem jest nieustanne wzrastanie w miłości do Boga oraz wzajemnej – we Wspólnocie i poza nią.

Jako członkowie Katolickiej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym:

 • wybieramy Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela,
 • chcemy wzrastać w uwielbianiu Boga – również w trudnych chwilach naszego życia,
 • chcemy przez coraz lepsze poznawanie Jezusa szukać i pełnić Jego wolę i podążać Jego drogami,
 • poddając się prowadzeniu przez Ducha Świętego chcemy rozeznawać charyzmaty, dbać o ich rozwój i wykorzystywać je w służbie innym,
 • przez świadectwo życia osobistego chcemy ewangelizować głosząc Miłość Boga, dzieląc się Jezusem z drugim człowiekiem,
 • chcemy trwać w Kościele katolickim oraz we Wspólnocie – uznając, że taka forma jest drogą uświęcenia i zbawienia, którą zaplanował dla nas Bóg,
 • we Wspólnocie chcemy wielbić Boga, dziękować Mu, szukać światła do rozwiązywania osobistych i wspólnych trudności,
 • chcemy realizować dzieła Boże w służbie na rzecz Wspólnoty, Parafii, Kościoła.

Droga do celu Wspólnoty

Członkom Wspólnoty proponowane są następujące zasady, prowadzące do realizacji celu jej istnienia:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych Wspólnoty.
 2. Udział we wspólnotowych Eucharystiach.
 3. Modlitwa w intencji Wspólnoty, jej członków i podejmowanych dzieł.
 4. Dbałość o własny rozwój duchowy:
  a. udział w Eucharystii także w dni powszednie (w zależności od możliwości),
  b. regularne korzystanie z sakramentu pojednania,
  c. osobista modlitwa i czytanie Pisma Świętego,
  d. osobista lektura duchowa.
 5. Formacja we Wspólnocie:
  a. katechezy na spotkaniach modlitewnych,
  b. udział w małej grupie,
  c. formacja w diakonii poprzez przygotowywanie do służby i jej realizację,
  d. uczestnictwo w rekolekcjach wspólnotowych lub innych rekolekcjach zamkniętych – nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 6. Służba we Wspólnocie:
  a. uczestnictwo w diakoniach – zgodnie z rozeznaniem i potrzebami,
  b. udział w dziełach podejmowanych przez Wspólnotę (rekolekcje, seminaria, służba w parafiach, itp.).
 7. Dbałość o Wspólnotę:
  a. troska o członków Wspólnoty, troska o jedność, dążenie do jak najszybszego wyjaśniania nieporozumień i wzajemnego wybaczania,
  b. finansowe wspieranie dzieł podejmowanych przez Wspólnotę – na miarę swoich możliwości.