Archiwum autora: Kamil Bartosiewicz

17.06.2017 r. DZIEŃ SKUPIENIA

Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi.
Mówił Syjon: “Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”.
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.
Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie.

Iz 49, 13-17

Czytaj dalej

14.06.2017 r. GRODZISK DLA JEZUSA

 

W minioną środę odbył się już drugi koncert Grodzisk dla Jezusa. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Być dobrym jak chleb, nawiązującym bezpośrednio do rozpoczętego roku duszpasterskiego świętego Alberta Chmielowskiego.

Podczas całego wydarzenia można było skorzystać z modlitwy wstawienniczej prowadzonej przez przedstawicieli Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.  Nie zabrakło również muzyki Chrześcijańskiej wykonywanej przez różne zespoły m.in. Regał, grupę akademicką Klema i Siewców Lednicy. Modlitwę uwielbienia poprowadzili liderzy grup Odnowy dekanatu grodziskiego.  W czasie koncertu można było skorzystać z sakramentu pokuty oraz uczcić relikwie św. św. Jana Pawła II i Alberta Chmielowskiego.

Na zakończenie, przy zapalonych świecach powierzyliśmy siebie, cały nasz Naród Matce Bożej, śpiewając pieśń Z dawna Polski Tyś Królową. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, we wspólnocie ludzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary i Jezusa.

Kamil

Czytaj dalej

07.05.2017 r. ŚWIADECTWO – REFLEKSJA NAD UWIELBIENIEM

Witaj siostro, bracie.

            Dzisiaj pragnę podzielić się z wami mocą modlitwy uwielbienia. Ostatnio Pan pozwolił mi dosięgnąć właśnie tych prawd. Niedawno wpadła mi w ręce książka (na pewno nie przypadkiem) „Z więzienia do wdzięczności” Merlina R. Carothersa –  (treść tej książki nie ma nic wspólnego z murem więziennym i kratami) a tuż za nią tego samego autora  „Moc uwielbienia”.

Czytaj dalej