14 luty – św. Cyryla i Metodego

14 Luty – Piątek
Święto Patronów Europy – Cyryla i Metodego

Św. Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826, zm. 14 lutego 869 r.
Św. Metody urodził się między 815 a 820 r, zm. w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.

Bracia zostali wysłani przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień i prześladowań.

W roku 907 wraz z upadkiem państwa wielko-morawskiego usunięty został obrządek słowiański na rzecz łacińskiego, jednak dzieło św. Cyryla i św. Metodego nie upadło. Ich językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi – od Sołunia, czyli obecnych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów Słowian.

W roku 1980 papież Jan Paweł II ogłosił św. Cyryla i św. Metodego – obok św. Benedykta – współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

 za stroną: brewiarz.pl

“Aktem wielkiej odwagi ze strony obu braci, Cyryla i Metodego (IX w.), była wyprawa misyjna do ludów słowiańskich.

Święci bracia byli przeświadczeni, że Ewangelia przekracza bariery kulturowe i językowe, ponieważ niesie orędzie, które jest skierowane wprost do serca człowieka. Ich “głoszenie Ewangelii stało się drogą i środkiem wzajemnego poznania i jedności wśród różnych ludów rodzącej się Europy” (Jan Paweł II).

Dziś za ich wstawiennictwem módlmy się, aby zanikło to, co dzieli Kościoły, ludy i narody, a różnice tradycji i kultury stały się wzajemnym dopełnieniem wspólnego bogactwa.”

Ks. Jan Konarski, „Oremus” styczeń 2004, s. 61