Wybory lidera Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Zwiastowanie”

Lider Zwiastowanie Grodzisk MazowieckiWieczorne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w poniedziałek 16 września 2013 roku miało szczególny charakter. Podczas tego spotkania miały miejsce wybory lidera grupy. Przewodzenie Odnowie jest kadencyjne, dlatego po pięknej pracy Siostry Ireny Kozub oraz Jacka Hirsz przyszedł czas na kolejne głosowanie. Wspólnota wyłoniła dwóch kandydatów na nowego lidera – Siostrę Irenę Andrzejewską oraz Siostrę Bożenę Jaworską.

Na to tak ważne dla wszystkich wydarzenie przyjechał do nas Jacek Nowacki, nasz opiekun i świecki reprezentant koordynator naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą uwielbienia oraz dziękczynienia. Wspólnota modliła się także o siły, moc i mądrość na czas wyborów.

Potem nadszedł moment gdy przystąpiliśmy do głosowania. Po zebraniu wypełnionych kart do głosowania komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów. W tym czasie pozostali uczestnicy, pod przewodnictwem diakonii muzycznej śpiewali pieśni dziękczynno-chwalebne.
W pierwszej turze obie kandydatki otrzymały po 15 głosów ( kilka głosów było nieważnych ).
Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana chwila. Jacek Nowacki ogłosił wyniki głosowania. Wybrana została Siostra Bożena Jaworska, która przez najbliższe lata pełnić będzie funkcję lidera naszej Odnowy. Ponieważ nasza Wspólnota jest bardzo liczna, nowy lider wybierze sobie w najbliższym zastępce oraz współpracowników. Kolejnym ważnym momentem spotkania była modlitwa wstawiennicza wszystkich obecnych nad nowym liderem. Następnie Siostra Bożenka przyjmowała gratulacje oraz zapewnienie o modlitwie od członków Odnowy. Wszyscy śpiewaliśmy “Niech Ci Pan Błogosławi” prosząc o łaski na drodze nowej posługi.

Ostatnim punktem spotkania była Agapa w gronie odpowiedzialnych przygotowana w drugiej salce.  Czas upływał także na miłej rozmowie. Spotkanie zakończyło się po godzinie 21.00.