Nowa posługa Wspólnoty

„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”

bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 25

Nowy rok formacyjny,  który rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu przywitał nas nowym wyzwaniem, które postawił przez nami nasz Pan, a które przyjęliśmy ochoczym sercem podejmując z miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W wielu sercach rodziło się pragnienie jak najczęstszego bycia z Jezusem Eucharystycznym, pragnienie przyprowadzenia jak najwięcej osób przed tron Jezusa i stało się…
Nasza Wspólnota poprowadzi w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Adoracje Jezusa ukrytego w Chlebie Eucharystycznym, to dla nas szczególne wyróżnienie i ogromna radość, jaką daje możliwość służby Bogu oraz braciom i siostrom z wspólnoty parafialnej.
Nie możemy się już doczekać przepełniających pokojem i uzdrawiających spotkań z Panem.

Chwała Panu!