17.06.2017 r. DZIEŃ SKUPIENIA

Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi.
Mówił Syjon: “Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”.
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.
Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie.

Iz 49, 13-17

Wczoraj nasza Wspólnota przeżywała coroczny dzień skupienia. Dziękowaliśmy Panu Bogu za cały rok formacyjny. Całe spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą i rozważaniem słowa z księgi Izajasza. Po grupach dzielenia nie zabrakło oczywiście czasu na agapę i wspólne rozmowy. O godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez księdza Rafała – opiekuna naszej Wspólnoty.

  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *