20.05.2017 r. CZUWANIE W CZĘSTOCHOWIE

20 maja w Częstochowie odbyło się 22 ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Grupa osób z naszej wspólnoty uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Na Jasną Górę przybyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, aby wspólnie uwielbiać Pana Boga, słuchać konferencji i świadectw, rozważać Jego Słowo. W tym roku obchodzimy pięćdziesięciolecie Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim, spotkanie miało uroczysty, jubileuszowy charakter.

Wygłoszone konferencje zachęcały do nowego otwarcia się na Dary Ducha Świętego i na odnowę życia w Duchu Świętym. Zachęcały do codziennej modlitwy uwielbienia, która szczególnie otwiera nas na łaski Ducha Świętego i zaprasza Pana Boga do naszego życia, namawiały do częstego posługiwania charyzmatami, które otrzymaliśmy.

We wspólnej modlitwie każdy na nowo powierzył Panu Bogu każdą dziedzinę swojego życia, wszystkie nasze sprawy poddaliśmy Jego prowadzeniu. Ważnym momentem tego spotkania była modlitwa o nowe wylanie darów Ducha Świętego na naszą ojczyznę, poprowadzona przez Marcina Zielińskiego ze wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic.

Spotkanie zakończyła eucharystia celebrowana przez bp. Andrzeja Siemieniewskiego, który w homilii opowiadał o początkach Odnowy w Duchu Świętym, o tym że ważne jest zachowanie w naszych wspólnotach tego co stare oraz o konieczności szukania nowych sposobów działań dla ewangelizacji. Wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar, jakim jest Odnowa w Duchu Świętym.

Marzena

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *