08.05.2016 r. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczyna szczególny czas dla Kościoła i naszej Wspólnoty – czas oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego – Pocieszyciela, Dawcy Darów, których tak bardzo pragniemy.

Trwajmy w tym radosnym oczekiwaniu.

Chrystus Pan w niebo wstępuje


1.Chrystus Pan w niebo wstępuje;
niech się wierny lud raduje! Na cześć Je-go zawołajmy,
chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja, alleluja!

2.Chóry niebian Go witają,
cześć i chwałę Mu oddają. Wielce cieszą się Anieli,
kiedy Chrystusa ujrzeli. Alleluja, alleluja!

3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego
do Królestwa niebieskiego,
równy w Bóstwie Ojcu swemu
usiadł po prawicy Jemu.
Alleluja, alleluja!

4. Miejsce nam gotuje w niebie,
chcąc nas wszystkich mieć u siebie;
niebaśmy już dziedzicami,
porównani z Aniołami.
Alleluja, alleluja!

5. Niechaj ustępuje trwoga,
mamy Zbawiciela Boga!
Szatan, grzech i śmierć zwalczona,
przez Chrystusa zwyciężona.
Alleluja, alleluja!

6. Obiecał Ducha Świętego,
aby strzegł serca naszego,
aby cieszył nas i bronił
i od czarta nas zasłonił.
Alleluja, alleluja!

7. Apostołowie, patrzajcie,
za Nim w niebo spoglądajcie;
Jezus, ten co od was idzie,
by świat sądzić znowu przyjdzie.
Alleluja, alleluja!

8. Czemu patrząc tu stoicie?
Czy słów Mistrza nie pomnicie?
“Idąc w cały świat pogański,
głoście Mu testament Pański”,
Alleluja, alleluja!

9. “Gdy me słowa wykonacie,
życie swoje za Mnie dacie,
wtedy przyjmę, was do siebie
i uwieńczę chwałą w niebie.”
Alleluja, alleluja!

10. Tego czasu wesołego
chwalmy z serca Pana swego;
chwała bądź Bogu naszemu,
w Trójcy świętej jedynemu.
Alleluja, alleluja!

11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu,
co dał byt stworzeniu wszemu;
bądź Mu sława, dziękczynienie,
wieczna cześć i uwielbienie.
Alleluja, alleluja!

12. Jezu Chryste, Zbawicielu,
wszystkich dusz Odkupicielu,
Twe nad światem królowanie
niechaj nigdy nie ustanie.
Alleluja, alleluja!

13. Duchu Święty, Tobie pienia,
coś jest sprawcą uświęcenia;
niech za dary z Twojej ręki
co dzień niesiem Ci podzięki.
Alleluja, alleluja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *