Akt zawierzenia

Poniżej znajduje się tekst aktu zawierzenia naszej Wspólnoty i każdego z jej członków Matce Najświętszej.

“Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko Chrystusa, stajemy przed Tobą, jako wspólnota, która przyjęła nazwę Zwiastowanie. Zawierzamy Ci dzisiaj nas wszystkich wraz z księdzem opiekunem, nasze rodziny i wszystkie nasze obecne posługi:

  • w areszcie,
  • Domu Opieki Społecznej,
  • w Caritasie,
  • przy Ołtarzu,
  • oraz te, które z natchnienia Ducha Świętego będziemy pełnić w przyszłości.

Ty Maryjo pierwsza zostałaś napełniona Duchem Świętym. Ty stałaś się pełna Jego łaski, dlatego Ty jesteś drogą Odnowy. Ty jesteś wzorem życia w Duchu Świętym. Ty w szczególny sposób posiadłaś dar mądrości. Ty najlepiej znasz drogi Boże.
Tobie wiec oddajemy się, abyś była naszą Przewodniczką i Wychowawczynią. Kształtuj w nas postawy pokory i posłuszeństwa Woli Bożej we wszystkich naszych działaniach. Czuwaj nad nami, aby dar Odnowy stawał się przede wszystkim darem dokonującym przemiany w nas samych, aby wydawał owoc dojrzałej wiary i miłości tak, byśmy mogli stać się znakiem dla świata.Maryjo ogarnij nas swoją matczyną miłością i opieką. Wstawiaj się za nami do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, oraz wypraszaj nam aby Duch Święty nieustannie nas prowadził, obdarzał swoimi darami i uzdalniał do służby.
Amen. Alleluja.”

Uroczyste zawierzenie miało miejsce w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.