Świadectwo Eli

We wspólnocie „Zwiastowanie” jestem trzeci rok. Mój związek z tą grupą zaczął się od rekolekcji ewangelizacyjnych, które były prowadzone w parafii. Odnowa w Duchu Świętym nie była dla mnie nowością, bo kiedyś byłam już członkiem grupy Odnowy, ale tutaj doświadczyłam bardzo szczególnie prowadzenia Pana Boga właśnie poprzez wspólnotę. W Grodzisku mieszkam niedawno, więc ludzie spotkani we wspólnocie stali się moimi pierwszymi znajomymi w nowym miejscu. Od razu, kiedy pojawiłam się w grupie, okazało się że jest potrzeba, żebym służyła moimi zdolnościami muzycznymi, co dało mi na początku wiele radości, a później sporo trudności. Ale właśnie kiedy było trudno, poprzez osoby ze wspólnoty Bóg zaprosił mnie do uzdrowienia (moich zranień z przeszłości, mojej depresji i moich słabości, z którymi zmagam się teraz – braku odwagi, uciekania od trudności, egoizmu i pychy). Proces uzdrowienia trwa, a wspólnota daje mi w nim pomoc: jest testerem, na ile idę w dobrym kierunku (czy zmieniam się na dobre, czy dalej trwam w swoich słabościach) i jest wsparciem dla mnie (w modlitwie, dobrym słowie i obecności przy mnie moich braci i sióstr).
Za ten wielki dar, dar wspólnoty, niech będzie chwała Panu.

Ela


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *