Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

Niejednokrotnie słyszeliśmy, że Pan Bóg jest wszechmogący, hojny, kochający. Jednocześnie widzimy, że świat pełen jest wielorakiego cierpienia. Bóg nie jest obojętny na ludzkie biedy i dramaty. Pan Jezus nie tylko sam uzdrawiał ludzi duchowo i fizycznie, ale zlecił tą posługę swoim uczniom. Modląc się z wiarą możemy doświadczyć, że Chrystus Pan żyje i działa – także tu i teraz. Pan nadal jest wrażliwy na cierpienia swoich dzieci. Nieustanie – także w czasach obecnych- wzywa swoich uczniów do niesienia pomocy. Przez nich pragnie objawić swoją miłość. Jedną z form pomocy jest modlitwa wstawiennicza – w  tym modlitwa o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne, fizyczne. Modlitwa wstawiennicza to modlitwa za innych – za konkretne osoby, ale też w intencjach ogólnych, np. za Kościół, parafię, wspólnotę, świat itp.

W modlitwie wstawienniczej nie tyle staramy się przekonać Pana Boga, aby nam pomógł, ale stajemy się zewnętrznym znakiem zatroskania Pana Jezusa o cierpiącego człowieka. Stajemy się narzędziami Jego mocy, miłości i miłosierdzia wśród tych, do których nas posyła, bo to Pan Jezus jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a szczególnie za grzeszników.

Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą dokonującą się w ramach wspólnoty Kościoła. Ma ona wielką moc i może owocować:
-uzdrowieniami na różnych płaszczyznach,
-nawróceniem,
-rozwiązaniem różnych problemów,
-poprawą relacji.

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej naszej wspólnoty podjęła posługę modlitewną w naszym grodziskim Szpitalu Zachodnim.  Służyliśmy w kaplicy przyszpitalnej przeważnie w trzecie soboty miesiąca w godz. 15:00-17:00. Z uwagi na pandemię aktualnie nasza posługa w szpitalu została zawieszona.

Gdy tylko posługa zostanie wznowiona, terminy modlitwy można będzie znaleźć na naszej stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w grodziskim szpitalu (na każdym piętrze) oraz przy kaplicy szpitalnej.

Osoba odpowiedzialna: Iwona Łupińska