06-08.04.2023 r. TRIDUUM PASCHALNE

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale”. Za nami celebracja najważniejszych dla naszej wiary wydarzeń Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W obchody Triduum Paschalnego jak co roku włączyła się nasza wspólnota. Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej mieliśmy okazję podziękować kapłanom pracującym w naszej parafii za trud ich posługi oraz życzyć im wszelkich potrzebnych łask. Życzenia w imieniu naszej wspólnoty złożyła Jola, a wydelegowane osoby wręczyły kapłanom kwiaty. Do udziału w obrzędzie mandatum zaproszony został Bartek. W przygotowanie śpiewów na Triduum zaangażowała się natomiast diakonia muzyczna. Poprzez udział w tych wydarzeniach mogliśmy kolejny raz doświadczyć tego, że ważne miejsce w naszym życiu zajmuje nie tylko wspólnota, w ramach której odbywamy spotkania modlitewne i formujemy się, ale także parafia – miejsce, w którym uczestniczymy w sakramentach, posługujemy, spotykamy bliskich nam ludzi. Słowem – miejsce, w którym jesteśmy „u siebie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *