01.10.2022 r. DZIEŃ JEDNOŚCI

Grupy Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Warszawskiej w dniu 1 października 2022 roku spotkały się na corocznym Dniu Jedności. Spotkanie odbyło się w kościele pw. św. Tomasza Apostoła w Warszawie. Program był bardzo ciekawy i wypełniony po brzegi.

Nasze wspólne spotkanie zaczęliśmy od uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po uwielbieniu konferencję wygłosiła Inga Pozorska, która jest znana wielu osobom. Inga jest kierownikiem zespołu muzycznego Mocni w Duchu związanego z ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Myślą przewodnią konferencji były słowa „Jesteście solą ziemi i światłem świata”. Rozpoczynając swoje wystąpienie, Inga powiedziała, że pragnie, aby jej życie było znakiem Zmartwychwstałego Pana. Pierwsze słowa, a już uruchomiły myślenie.

A moje życie…. Czy ja też tego pragnę?

Następnie wyraziła przekonanie, że nasze spotkanie to takie wołanie Boga: „CZUWAJ!!! Zachowaj świeżość umysłu, nie śpij w Duchu, bądź obudzony w Duchu Świętym”. Mówiła też o czymś bardzo ważnym dla członków wspólnot Odnowy: o ewangelizacji. Można mieć ducha ochoczego do głoszenia Dobrej Nowiny, niezależnie od sytuacji, jakie nas spotykają. Bóg woła do każdego z nas i niezależnie od każdej burzy, jaka nas spotyka w życiu, Pan Jezus mówi: „Ja tobie dam siłę, abyś mogła, abyś mógł nieść dobrą nowinę”. Ewangelizator to człowiek zjednoczony z Bogiem. Bóg obiecuje, że wystarczy nam Jego łaski. Jeżeli żyjemy Jego Słowem, to prostuje się nasze życie. Wystarczy być blisko Pana Jezusa.

Następnie padło pytanie: „Czy jest w Tobie zachwyt Bogiem?”.

Właśnie ten zachwyt można odnaleźć we wspólnocie, bo wspólnota jest miejscem naszego ocalenia. Czas spotkań wspólnoty to czas święty, to nasze źródło, to nasze ocalenie, to miejsce, gdzie ktoś poda mi rękę, to miejsce, gdzie ja komuś podam rękę. W dalszej kolejności Inga skupiła się na Słowie Bożym, w którym wybrzmiała prawda, że każdy jest solą ziemi i światłem świata. Dla nas to Bóg jest światłem i jest solą, bo nadaje naszemu życiu smak. Hiob, którego przykładem posłużyła się Inga, mimo trudności zachował wiarę, był wierny Bogu i Jego nauce. Po konferencji, po Adoracji Najświętszego Sakramentu i po modlitwie Słowem Bożym przyszedł czas na Eucharystię, której głównym celebransem był ksiądz biskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Podczas homilii ksiądz biskup powiedział, że wszyscy jesteśmy uczniami Pana Jezusa, którzy przyszli na Dzień Jedności, aby zdać Nauczycielowi relację ze swojej misji, ze swojego działania we wspólnocie. Biskup podkreślił, jak bardzo ważne jest, aby uczniowie Jezusa byli radośni. Ważne, abyśmy umieli dzielić się radością we wspólnocie. Bóg pragnie uczynić w naszym życiu bardzo wiele, aby nasza radość była jeszcze większa. Ksiądz biskup zachęcał, aby skupić się na Bogu, na radości w Bogu, na głoszeniu Słowa Bożego, na świadczeniu o Nim.

Następnie zadał bardzo ważne pytanie: „Co jest radością naszych wspólnot?”. Czy jest to radość ze wspólnego formowania się, czy jest to radość ze wspólnego poznawania Boga?

Zachęcał, aby głosić radość w Duchu Świętym, jeszcze więcej radości, dzielić się tą radością, więcej się radować swoją relacją z Panem Bogiem. Radować się obecnością w Kościele – swoją i innych. Ludzie Odnowy powinni być świadkami szczęścia, świadkami miłości Jezusa. Na zakończenie ksiądz biskup poprosił, aby członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym byli sercem Kościoła, abyśmy byli miłością w sercu Kościoła. Oprócz bardzo bogatych treści, którymi byliśmy karmieni podczas tego dnia, mieliśmy bardzo dużo RADOŚCI z bycia razem. Ten wyjątkowy Dzień to moc Jedności pomiędzy ludźmi, to siła Kościoła. Jesteśmy z różnych miejsc, z różnych wspólnot, ale łączy nas jeden Duch, Duch Święty i Jego łaski. Był to piękny dzień, spędzony we wzajemnej miłości i w radości, w Panu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *