Ruszyła strona internetowa wspólnoty

Ruszyła strona www wspólnoty Zwiastowanie w Grodzisku Maz.Aktualności z życia wspolnoty, zapowiedzi wydarzeń – to niektóre tematy zamieszczone na nowej stronie internetowej Wspólnoty Zwiastowanie.
Internet we współczesnym świecie jest niezwykle ważnym sposobem informacji i komunikacji. Ma również wymiar ewangelizacyjny i formacyjny. – Choć nie jest przestrzenią sakralną, to jednak pomaga w głoszeniu Ewangelii i spotkaniu się człowieka z człowiekiem i jego Stwórcą. Jest na pewno szansą budowania więzi między ludźmi i sprzyja tworzeniu wspólnoty.